Persoonlijke verhalen.

logo

Deze pagina's bevatten verhalen van ouders over hun kinderen
en in enkele gevallen van oudere kinderen over zichzelf.

Wij respecteren uw belangstelling en hebben daarom de verhalen gescheiden ondergebracht,
in een gedeelte voor overleden kindjes en een gedeelte voor de kinderen die nog in leven zijn.
De verhalen zijn oorspronkelijk en in de meeste gevallen geschreven door de ouders.
Wij hechten er aan te melden dat ieder kind met CHD anders is.
Geen enkel verhaal beoogt een voorbeeld te zijn voor anderen.
Beslissingen van de ouders zijn door hen onder de omstandigheden van het betreffende moment en met de toen ter beschikking staande feiten genomen.
Zij dienen daarom altijd gerespecteerd te worden.
Wij zijn dankbaar en vereerd dat de schrijvers van de levensverhalen deze op de volgende pagina's met u willen delen.

Klik hier als u wilt reageren op deze informatie of als u uw verhaal ook geplaatst wil zien.